Less than 24 hours.ARE U READY???

Banner up, tickets finish, less than 24 hours.ARE U READY???

Banner telah digantung, tiket habis dijual, kurang daripada 24 jam. ANDA BERSEDIA???

布条挂上,入门票售完,少过24小时。你准备好了吗???

Leave a Reply